Kiropraktikk – et liv i bevegelse

Kiropraktorutdanningen tar minimum seks år (5-6 år på universitet pluss ett års turnustjeneste). Utdannelsen omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse i nerve, muskel og skjelettsystemet.

En kiropraktor stiller diagnose på bakgrunn av sykehistorie, kliniske undersøkelser og eventuelt røntgenundersøkelse. Kiropraktoren gjenoppretter normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem ved hjelp av leddjusteringer (”låst” ledd frigjøres ved rask og presis bevegelse). Disse feilfunksjonene kaller vi subluksasjonskomplekser.

Kiropraktikk er en primærhelsetjeneste med rett til å sykemelde inntil 12 uker og henvise til fysioterapeut, legespesialister og videre undersøkelse som CT og MR. Du trenger ikke henvisning fra lege for å oppsøke kiropraktor.

Offentlig godkjenning (autorisasjon) av kiropraktorer ble vedtatt av Stortinget i 1988 og kiropraktor er en beskyttet tittel med status som primærkontakt med selvstendig behandler- og diagnoseansvar innen sitt virkeområde på linje med tannleger, psykologer og leger innen sine respektive fagområder.

For mer informasjon og nyheter, se Kiropraktorforeningens nettsider: www.kiropraktikk.no

Kiropraktorforeningen har også utgitt en serie brosjyrer som berører spesifikke felt og plager som du kan få hjelp med. Spør eller se etter brosjyrene hos St. Olav Kiropraktorklinikk.