Hodepine

Hodepine har mange og sammensatte årsaker, og er en av våre vanligste plager. Hos kiropraktoren kan du få hjelp til å finne årsaken til hodepinen, og finne frem til riktig behandling.

Vanlige symptomer

Hodepine skyldes sjelden underliggende alvorlig sykdom, men kraftig og vedvarende hodepine skal alltid tas på alvor. Dette gjelder spesielt barn, og hos personer som plutselig eller gradvis får hodepine uten å ha vært plaget tidligere. Hodepine ledsages ofte av andre symptomer som uvelhet, kvalme, tretthet, øresus, ustøhet og konsentrasjonsvansker. Mye hodepine vil i det lange løp påvirke humøret; mange blir irritable, deprimerte og/eller tiltaksløse.

Hodepine er som all andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. Smertekilden er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd. En og samme pasient kan ha flere type hodepine.

Utbredelse

 • 3% av befolkningen har daglig hodepine, rundt 10% minst en gang i uken
 • Bare 5% av oss har aldri hodepine, ikke engang tømmermenn
 • Over 1% av befolkningen har hodepine som skyldes langvarig overforbruk av smertestillende medikamenter for nettopp hodepine og migrene

Har du hodepine en gang i uken blir det over 50 dager i året! Søk hjelp før hodepinen blir en stor plage for deg.

Hodepine er som alle andre smerter kun et varsel om at noe kan være galt. Smertekildene er ofte feilfunksjoner i nakkens muskler og ledd. En og samme pasient kan ha flere typer hodepine. Disse kan gå over i hverandre, eller ligne på hverandre. Eksempelvis kan det starte med en spenningshodepine utløst av en hard fysisk eller psykisk belastning. Får smerten vedvare, kan nakkehodepine bli neste skritt, som igjen kan utløse migrene. Et annet eksempel er pasienten med hyppig tensjonshodepine, som etter hvert utvikler kronisk medikamentindusert hodepine.

Vanlige typer hodepine

Spenningshodepine

 • Også kalt stresshodepine ellers tensjonshodepine
 • Smertene kan gå til begge sider av hodet
 • Begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhode og frem mot pannen. Føles ofte som et stramt bånd
 • Vanligvis uten kvalme eller forvarsel
 • Ofte stressrelatert

Nakkehodepine

 • Også kalt cervikogen hodepine
 • Skyldes låsninger i nakkens ledd som gir hodepine, nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken
 • Kan forverres ved uheldige nakkestillinger eller bevegelser

Migrene

 • Anfall varsles ofte med karakteristiske synsforstyrrelser som flimring, prikking eller lynglimt. Dette kalles for aura
 • Pulserende smerte
 • Som regel bare på en side av hodet
 • Vanligvis intens smerte, forverres ved anstrengelse
 • Kvalme og overfølsomhet for lys – og lydinntrykk

Medikamentindusert hodepine

 • Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste  årsaker til kronisk hodepine

Sjeldne typer hodepine

Klasehodepine

 • En sjelden og invalidiserende hodepine som oftest rammer menn, og- såkalt Horton’s hodepine
 • Kommer anfallsvis

Hodepine som skyldes annen sykdom

 • Infeksjoner og feber
 • Bihuleproblemer
 • Høyt blodtrykk
 • Hjernesvulster
 • Forgiftningstilstander

Vanlige årsaker til hodepine

 • Feilfunksjon i nakkens muskler og ledd
 • Hodeskader og nakkeskader (bl.a. whiplash)
 • Kjevespenninger og bittfeil
 • Stress
 • Medikamentbruk
 • Pasienter med migrene har en nedarvet overømfintlighet i nervesystemet
 • Menstruasjon og andre hormonelle endringer, spesielt hos de med migrene

Behandling av hodepine hos kiropraktor

Mange hodepinepasienter har god nytte av kiropraktorbehandling. Hodepine og migrene har ofte sammenheng med feilfunksjoner i ledd og muskulatur i skulderbuer, nakke, hals og hode. Kiropraktisk behandling forsøker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet, for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. For pasienter med kronisk hodepine, kan regelmessig oppfølgende behandling være et godt og tryggere behandlingsalternativ, sammenlignet med langvarig bruk av smertestillende medikamenter.

Kiropraktoren bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Dette kan du selv gjøre

 • Lev sunt og hold deg i fysisk god form
 • Søk trivsel og unngå stress i hverdagen