Hva kan St. Olav Kiropraktorklinikk gjøre for å gi deg en bedre helse?

 

Kiropraktoren justerer/korrigerer ledd låsninger over en periode for å få tilbake den optimale funksjonen av muskel/nerve/skjellett systemet. På denne måten kan kroppen din kunne lege seg selv og du kan da oppnå en bedre helse og livskvalitet. Det er viktig å komme raskt i gang med behandling. Jo lengre tid kroppen blir utsatt for låsninger, desto lengre tid vil det ta å få tilbake normal funksjonen i bevegelsesapparatet. Kiropraktoren justerer låsninger ved bruk av leddkorrigeringer, og det er mange forskjellige typer teknikker som brukes. Den teknikken som passer best tilpasses hver enkelt pasient.

 

  • Hva er en leddlåsning

En leddlåsning defineres som en nedsatt bevegelse i et ledd som forårsaker anspente muskler og leddbånd pga forstyrret nerve kommunikasjon mellom hjernen og kroppen. Leddlåsninger kan føre til nedsatt funksjon i det området som nerven kommuniserer med. Det vil si det samme som at låsningen kan nedsette ytelsen av kroppens funksjoner. Dette kan igjen føre til stivhet, smerter og andre symptomer. Det er viktig å være klar over at låsninger ikke alltid fører med seg smerte.

Kiropraktikk handler om mere enn nakke og rygg. Låsninger kan oppstå i alle kroppens ledd, som håndledd, skuldre og knær.

 

  • Hvordan oppstår ledd låsninger

Ledd låsninger kan oppstå når kroppen utsettes for stressfaktorer den ikke klarer å håndtere selv. Dette kan være i form av fysiske, kjemiske eller psykiske stressfaktorer.

Fysisk stress; Dette kan være fall, ulykker eller andre skader. Fysisk stress oppstår også ved dårlig holdning, lite mosjon og dårlige arbeidsstillinger.

Kjemisk stress: Det er flere kjemiske stress faktorer. Usunn mat/drikke, røyking og forurensning kan alle være med på å stresse muskel/nerve og skjelett systemet. Dette kan være med på å skape låsninger.

Psykisk stress: Alle følelser som du har i kroppen har en innvirkning på nervesystemet. Negative følelser skaper negative forandringer i nervesystemet ditt og dette kan igjen føre til redusert ledd funksjon. Som et eksempel kan anspente skuldre over tid være med på å skape redusert ledd funksjon i både rygg og nakke.

 

  • Behandlingen skjer i 3 faser

Akuttfasen: Her vil det være hyppige behandlinger for å stimulere skadet vev til å lege seg samt smertebehandling. Dette gjøres for å få best effekt av ledd korrigeringene og få resultater så raskt som mulig. Denne fasen er over når funksjonen er bedret og smerten tydelig redusert.

Stabiliseringsfasen: Her stabiliserer vi forandringene vi har oppnådd i akuttfasen og vi behandler med mindre hyppig frekvens. I denne fasen er det fokus på å stabilisere med egenøvelser og opprettholde den optimale funksjonen i leddreseptorene ved hjelp av kiropraktiske korrigeringer.

Oppfølgingsfase: Her er fokuset å vedlikeholde funksjonen som vi har oppnådd i akutt og stabiliseringsfasen. Vi anbefaler jevnlige kontroller for å hindre utvikling av nye belastningslidelser. En vanlig reaksjon på en slik oppfølging er øket energi og at en føler seg mere vel, samt at en er bedre rustet til å tåle belastninger i hverdagslivet.

Det er viktig å være klar over at feilfunksjoner ofte oppstår uten smerter. En regelmessig sjekk av ryggen hos kiropraktor bør være like selvfølgelig som en sjekk av tennene hos tannlegen. Vi vet alle at det lønner seg å følge anbefalt service på bilen. Det å leve med en redusert ledd funksjon kan sammenlignes med å kjøre med bremsene på eller ikke bry seg om ulyder fra kjøretøyet. Deler slites, og i menneskekroppen er ikke alle deler like lett å bytte.

Det er dette vi anbefaler, det er opp til pasienten selv å velge hvilken oppfølging han/hun ønsker.