Ryggsmerter

Ryggsmerter er den vanligste plagen i nerve-muskel- og skjeletts apparatet og samfunnets dyreste enkeltlidelse.

Vanlige symptomer

 • Kan oppstå akutt eller gradvis
 • Smertefull og stiv korsrygg, verst om morgenen og ved sitting
 • Kom-i-gang-smerter etter langvarig ro
 • Best å gå og ligge
 • Ryggskjevhet for å unngå smerte
 • Ryggen svikter
 • Smerter ned i hofte og ben

Vanlige årsaker til ryggsmerter

Årsaken til akutte ryggsmerter er mange og sammensatte. Derfor må forebygging og behandling tilpasses individuelt og sees i et helhetsperspektiv. Søk derfor kyndig hjelp hos din kiropraktor for dette.

 • Arvelighet
 • Lite fysisk aktivitet
 • Overvekt
 • Plutselige overbelastninger
 • Aktivitet med gjentatt feilbelastning
 • Psykiske belastninger og mistrivsel

Utbredelse og varighet

 • 4 av 5 vil få vondt i ryggen i løpet av livet
 • Halvparten av oss har hatt plager siste året
 • 1 av 10 har ryggsmerter nå

Behandling hos kiropraktor

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvaliteten ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Dette kan du gjøre selv

Ved akutt vondt i ryggen: Finn en så smertefri stilling som mulig slik at du klarer å slappe av. Start med forsiktige bevegelser med denne stillingen som utgangspunkt. Begynne å gå så snart du klarer det. Konsentrer deg om å slappe av slik at du beveger deg så uanstrengt og naturlig som mulig, selv om det gjør vondt. Si til deg selv at det går over. Veksle mellom bevegelse og avlastning i smertefrie stillinger. Slik klarer du totalt å bevege deg mer uten å overdrive. Gå heller mange korte turer enn en lang.

Undersøkelser viser at jo raskere du kommer tilbake i bevegelse og opptar normal aktivitet, desto raskere blir du smertefri. Du kan ha nytte av smertestillende og betennelsesdempende medikamenter for å lindre smerter i akuttfasen.

Tverrfaglige norske retningslinjer

Disse behandlingstiltakene har en dokumentert god effekt for ryggsmerter

 • Bevegelse og variasjon
 • Manipulasjon/spesifikk leddbehandling
 • Gjenoppta normale aktiviteter
 • Begrens sykefravær
 • Reseptfrie smertestillende medikamenter
 • Generell trening og mosjon

Tiltakene må tilpasses individuelt og er også avhengig av ryggsmertens varighet. Din kiropraktor har kompetanse til å vurdere hva som er best for deg.

Forebygging

 • Hold deg i form gjennom lystbetont mosjon og variert aktivitet
 • En halvtimes daglig tur, helst på variert og mykt underlag, smører ryggen
 • Aktiviteter som gange, sykling eller svømming gjør godt for hele kroppen
 • Varier arbeidsstillingen. Den beste sittestillingen er den neste
 • Søk trivsel rundt egen arbeids- og livssituasjon

Når bør du oppsøke en kiropraktor

Når du har smerter eller er usikker på om noe er galt med ryggen din.

Kiropraktoren vil undersøke deg og finne ut hva som feiler deg, kunne gi deg gode råd og behandling om nødvendig.

Når du ikke raskt blir bedre i ryggen

Kiropraktoren vil vurdere om du trenger behandling, eller henvises til andre spesialister

Dersom det er nødvendig med røntgenundersøkelse, CT eller MR

Kiropraktoren kan henvise til de undersøkelsene du behøver

Når du ikke kan gå på jobb på grunn av ryggsmerter

Din kiropraktor kan gi deg sykemelding når dette er nødvendig. Noen ganger må arbeidsgiveren tilpasse arbeidsplassen din sammen med deg for at du skal kunne returnere til jobb raskest mulig