Skuldersmerter

Smerter i skulderen er svært vanlig, og kan ha flere ulike årsaker som kan diagnostiseres og behandles hos kiropraktor.

Fellesnevneren for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes stilling og støtte-muskulatur spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser. Ensidige arbeidsstillinger gjør at armene lett blir holdt litt ut fra siden av kroppen med runde, fremoverbøyde skuldre. I denne stillingen mister skulderbladene sin muskulære støtte, de små, stabiliserende skuldermusklene overbelastes og det kan bli trangt for senene som går innunder kragebeinet frem til selve kuleleddet i skulderen. Over tid kan det lett oppstå betennelse og slitasje-forandringer i sener og ledd.

Årsaker til skuldersmerter

Muskelsmerter (skuldermyagli)

Dette er noe de fleste av oss har erfart. Hvis muskulaturen feil belastes over lengre tid vil det dannes triggerpunkter i muskulaturen. Kiropraktoren er ekspert i å finne triggerpunkter ved skuldersmerter og behandle disse.

 • Aktive triggerpunkter vil gi smerter hele tiden fra muskelen
 • Latente triggerpunkter gir smerter ved trykk, aktivitet og belastning

Ved alle skulderdiagnoser er det svært viktig å fjerne årsaken til feilbelastning ved å fjerne leddlåsninger i nakke og rygg, og balansere muskulaturen for å sikre et normalt bevegelsesmønster.

Akutte Skulderskader

Disse skadene forekommer spesielt innen idretter med risiko for fall og kollisjoner. I noen idretter, f.eks. ishockey, er forekomsten av skulderskader hele 20%. Ved fallskader hos yngre mennesker, er det kravebeinsbrudd som dominerer. Hos ungdom og yngre voksne er det skader i acromiclavicularleddet (leddet mellom kravebein og skulderblad), samt skulderluksasjon (skulder ut av ledd) som er vanligst. Middelaldrende vil oftest få skader i skulderapparatets (skulderbuen) muskler og sener. Hos eldre dominerer bruddskadene. Dette gjelder spesielt kvinner som er osteoporotiske (kalkfattige). Din Kiropraktor har stor kompetanse på å diagnostisere akutte tilstander i skulderapparatet.

Senebetennelse i Skulderen

(supra- og infraspinatustendinitt)

De største leddnære musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus og infraspinatus. Disse utgjør deler av det vi kaller rotatorcuffen. Det er i senene til disse musklene at det oftest blir betennelse. Når en sene er betent, oppstår smerter når muskelen brukes. Senen blir tykk og hoven og kommer i klem når armen løftes over hodet. Dette kalles impingement syndrom. Mellom den store skulderkappemuskelen (deltoideus) og rotatorcuffen ligger en slimpose som smører bevegelsen mellom muskellagene. Denne kan også bli betent, dette kalles subacromial bursitt.

Vanlige symptomer ved senebetennelse/impingement

 • Skarpe smerter i skulderen når en løfter armen sideveis og opp, særlig over skulderhøyde
 • Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder
 • Verk i overarmen rett nedenfor skulderen, noen ganger helt ned til underarm og hånd
 • Hoven, varm og øm muskulatur

Dette kan du gjøre selv

 • Plasser is eller kuldepakninger i ca. 20 min på smertestedet
 • Ved store akutte smerter kan et fatle være til hjelp de første par dagene
 • Lett bevegelse uten store smerter er bra, men unngå de meste smertefulle bevegelsene
 • Unngå å ligge på den vonde skulderen

Forkalkninger i Skulderen

Ved langvarig betennelse og overbelastning oppstår det arrvev og forkalkninger langs senen som blir fortykket. Forkalkninger kan sees på røntgenbilder og kan gi opphav til kronisk impingement syndrom.

Frossen Skulder

Når betennelse oppstår i skulderleddets leddkapsel kalles det frossen skulder, eller adhesiv kapsulitt. Dette oppstår gjerne som en spontan reaksjon hos pasienter som har hatt skulderplager tidligere, eller etter skader som brudd i overarm eller håndledd. Tilstanden er svært smertefull den første tiden, samtidig som skulderleddet tilstivnes og vanskeliggjør løft av armen. Etter hvert avtar smertene, men skulderleddet er fortsatt stivt i mange måneder. De fleste blir bra etter en stund, og får bevegeligheten tilbake i løpet av 1-2 år.

Behandling av skuldersmerter hos kiropraktor

Hovedmålsettingen ved all kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet.

Ved skulderplager vil kiropraktoren både behandle skulderen lokalt for å dempe smerte, redusere betennelsen og øke blodtilførselen, samt gjenopprette normal bevegelighet i nakke, skulderblad, krageben og skulderledd.

Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng. Hvis det foreligger mistanke om at skuldersmertene skyldes annen sykdom, vil du bli henvist til videre undersøkelse hos lege.

Kiropraktorbehandlingen består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Forebygge skuldersmerter

 • Unngå overbelastninger og ensartede løft
 • Unngå mye og ensartede jobbing i skulderhøyde
 • Tren skuldermusklene dine
 • Ha en god holdning; rett deg opp så faller skuldrene på plass
 • Oppsøk kyndig hjelp i tide