Sliter du med skuldersmerter? Her er de vanligste symptomene, tips til behandling og forebygging

 

Skuldersmerter er en vanlig plage og kan være veldig funksjonsnedsettende. Dette spesielt for de som er opptatt av trening hvor overbelastning eller feilbelastning forårsaker smertene.

Slike plager er også veldig vanlig i den eldre garde hvor omtrent ¼ har konstante skuldersmerter.Det er den 3 vanligste muskel- og skjelett lidelsen i befolkningen og står for omtrent 5-11% av kiropraktiske konsultasjoner. Heldigvis kan de fleste tilfellene diagnostiseres, behandles og forbygges. Det er derfor viktig at man oppsøker hjelp på ett tidlig stadium før smertene utvikler seg til å bli kroniske.

Anatomien

Skulderleddet er ett veldig komplekst ledd hvor anatomien tillater god bevegelse i alle retninger, på kostnad av redusert stabilitet som gjør skulderen utsatt for skader.2

Leddet omgis av en leddkapsel, et leddbånd og mange sener. Til sammen utgjør dette en kappe rundt skulderen som er viktig både som støtte for leddet og for normal funksjon og bevegelighet.1

Når armen beveges for eksempel til siden og over hodet, er det en kompleks samordnet interaksjon mellom alle funksjonelle ledd og muskulatur som omringer skulderen. Disse bevegelsene er avhengige av en god, normal rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, kragebein og skulder.3

Det er når denne skuldermekanikken ikke fungerer optimalt, at det oppstår irritasjon og slitasjeforandringer i sener, leddbånd, muskler og ledd.

Når en pasient kommer inn med skuldersmerter, kreves det en grundig undersøkelse. Dette er fordi mange andre anatomiske strukturer kan referere smerter til skulderen, og i noen tilfeller, for å finne roten til problemet, er det essensielt å undersøke andre områder som for eksempel nakke. Rygg og nakkeproblemer kan gi skulderplager, og vice versa.2

Årsaker og symptomer

De aller fleste tilfeller av skuldersmerter skyldes en overbelastning eller feilbelastning over tid. Smertene kan også skyldes akutt skade, som ved et fall. Her kan bløtvevsskader som sene-muskelrupturer oppstå og senen eller muskelen kan ryke helt eller delvis.4

En av de vanligste årsakene til skuldersmerter er ensidige og gjentagende arbeidsposisjoner med dårlig holdning. Dette kan føre til at kroppen tilvenner seg runde, fremoverbøyde skuldre, og hode faller fremover i forhold til ryggen. Her mister skulderbladet sin muskulœre støtte, som kan føre til overbelastning og ubalanse mellom enkelte muskler.3,5

Dette er en holdning svømmere har spesielt lett for å utvikle. De har ofte over-utviklede muskler som fremre nakke muskulatur og brystmuskler, og mindre sterk ryggmuskulatur. En utsatt muskelgruppe er spesielt de som drar skulderbladene sammen (retraksjon) og de som roterer armen utover (laterale rotatorer). Når slike muskler er svake, bidrar det til en mismatch i muskelstyrke mellom disse gruppene. Som ett resultat blir det en dårlig rytmisk bevegelse mellom skulder, skulderblad og krageben. Dette kan bidra til en tilstand som heter impingement syndrom (se tekst senere).

Med en slik holdning og muskel ubalanse, får også andre muskelgrupper større stress på seg. Dette gjelder spesielt nakkemuskulaturen. Her finner vi ofte hyperirritable punkter (triggerpunkter).

I slike tilfeller er det viktig å forbedre ergonomien og holdningen, samt sørge for god mobilitet og styrke i musklene rundt skulderbladet. Ofte må musklene som trekker skulderbladene sammen (retraksjon) og de laterale rotatorene styrkes, mens bryst- og nakke muskulatur må strekkes ut. Dette er for å balansere muskulaturen som sørger for god, rytmisk bevegelse mellom leddene som er involvert i skulderbevegelser.5

Senebetennelser er den vanligste plagen i skulderen. De største leddnœre musklene som stabiliserer skulderleddet heter supraspinatus og infraspinatus. Det er i senene til disse musklene det er mest vanlig med betennelsestilstander.1,2,3,4

Når slike betennelsestilstander oppstår i en sene, kommer det smerter når muskelen brukes. Her blir det lett trange forhold for senene som går under skulderbuen for å feste seg på selve kuleleddet i skulderen. Denne tilstanden kalles impingement syndrom2,3,4 og står for 65 – 85% av alle tilfeller med skuldersmerte. Impingement syndrome kan også forårsakes av irritasjon og betennelse i skulderleddets slimposer.2,3,4

Impingement syndrome er en tilstand hvor rommet mellom skulderbuen og skulderhodet har blitt for lite, og derfor hindrer fri bevegelse av muskler, sener og slimposer.5

Symptomer for denne tilstanden er:

 • Skarp smerte i skulderen når armen blir løftet sideveis opp til over skulderhøyde
 • Smerter om natten, spesielt ved ligging på skulder
 • Nedsatt bevegelse og smerte over nakke/skulderbuen, og i noen tilfeller helt ned til håndleddet
 • Hoven, varm og øm muskulatur
 • Symptomene blir ofte verre med tiden, ettersom de først ofte begynner som mild verking etter aktivitet, til å etter hvert påvirke alle daglige aktiviteter

Forebyggende tips:

 • Unngå bevegelser og aktivitet som fremprovoserer smerte, spesielt ensartet aktivitet i skulderhøyde
 • Ispose på den vonde skulderen i ca. 20 min
 • Unngå å ligge på den vonde skulderen
 • Styrke muskulatur rundt skulderleddet
 • Variere mellom arbeidsposisjoner, samt ha en god ergonomisk arbeidsposisjon
 • Sørg for en god holdning, rett deg opp så skuldrene faller på plass

Behandling:

 • Ved slike skulderplager vil behandleren forsøke å dempe smerte, redusere betennelsen og øke blodtilførselen
 • Gjenopprette normal bevegelighet i nakke, skulderledd, skulderblad, krageben og rygg

Kiropraktorbehandlingen kan bestå av:

 • Spesifikk ledd behandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening og forebyggende øvelser
 • Råd og veiledning
 • Noen ganger kan det være nødvendig at behandleren henviser til røntgen, MR, CT eller ultralyd for å bekrefte diagnosen

Forslag til øvelser

Disse øvelsene vil styrke muskulaturen som omringer skulderleddet. Stå ved siden av en dør og fest det elastiske båndet med moderat motstand. Hold albuen i 90 grader og inntil siden av kroppen, deretter roteres forarmen som vist på bildet og langsomt tilbake til start posisjon. Sørg for at du holder forarmen parallelt med gulvet. Gjør 2 sett av 8-12 repetisjoner i startfasen
Denne øvelsen gjøres i akkurat samme utgangsposisjon, bare at du drar armen motsatt vei og roterer armen utover og bort ifra kroppen. Sørg for at du holder forarmen parallelt med gulvet og holder albuen i 90 grader under hele øvelsen. Gjør 2 sett av 8-12 repetisjoner i startfasen.

Andre muskulœre årsaker til skuldersmerter kan være myoser eller triggerpunkter. Disse er bedre kjent som muskelknuter på allment språk. Myoser er ømme og faste knuter i muskulaturen vår. De oppstår ofte i muskelgrupper som ikke får muligheten til å slappe av med jevne mellomrom. Stress og anspenthet er medvirkende årsaker, samt ensidig og gjentagende aktivitet. Det samme gjelder for triggerpunkter, som er ett hyperirritabelt punkt i en muskel. Disse punktene kan i tillegg til å gi lokalt verk i muskelen, også gi utstrålende smerter til andre steder i kroppen (f.eks. ut i armen).4
Når dette er grunnen for dine smerter er det viktig å:

 • Variere arbeidsstillingen
 • Fokusere på en god holdning
 • Opprettholde god sirkulasjon ved å bruke muskulaturen via sirkulasjonsøvelser med lav belastning innenfor smertegrensen. Enkle sirkulasjonsøvelser som å rulle på skuldrene kan hjelpe

Leddkapselbetennelse (frossen skulder) er betegnelsen på betennelse i skulderleddets leddkapsel, og står for omtrent 16 til 22% av alle skulderlidelser. Lidelsen kan forekomme i begge skuldre i opp til 40-50% av tilfellene, og forekommer vanligst hos kvinner ifra 40-70 år.

Tilstanden oppstår gjerne som en spontan reaksjon hos pasienter som har hatt skulderplager tidligere. Eller etter skader som brudd i overarm eller håndledd, hvor skulder/arm har vœrt immobilisert over lengre tid. Denne plagen har ett forløp hvor de første symptomene er intense skuldersmerter, og deretter gradvis tydelig nedsatt bevegelighet og skulderstivhet. Etterhvert blir smertene mildere, men skulderleddet kan forbli stivt i flere måneder i etterkant. Frossen skulder kan oppstå akutt eller komme gradvis over tid. En skal likevel prøve å fokusere på å få bevege skulderen så mye som mulig for å forhindre at skulderen stivner ytterligere.

I en akutt fase kan medisinsk behandling, som for eksempel kortisonsprøyte virke smertedempende. Kiropraktoren behandler musklene rundt skulderbuen, samt mobiliserer skulderen for å øke bevegeligheten og for å gi smertelindring. Etterhvert vil det vœre viktig å øke styrken i skuldermuskulaturen, samt sørge for optimal funksjon i områder rundt. Eksempler kan være nakke, rygg, skulderledd og skulderblad.

Tilstanden er vanskelig å behandle og man er ikke garantert i å få tilbake full skulder mobilitet. Derfor er det viktig at man søker hjelp tidlig og får riktig behandling. Det kan ofte ta opp til ett og to år før en blir bra.

Finn årsaken

Det er svært viktig å utelukke at skuldersmertene dine ikke stammer ifra andre patologiske tilstander. Det beste rådet vil være å søke hjelp tidlig. Dette også for å hindre at smertene utvikler seg til en kronisk tilstand.

Kilder:

 1. http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/muskel-skjelett/skuldersmerter-veiviser-1206.html
 2. Thomas A. Souza (2009). Differential diagnosis and management for the chiropractor. 4th New York: Jones and Barlett Learning. 183
 3. http://www.kiropraktikk.no/?pageID=755&ItemID=55
 4. http://kiropraktorgruppen.no/problemomrader/skulder
 5. Warren I. Hammer (2007). Functional Soft – Tissue Examination and Treatment by Manual Methods. 3th ed. Jones and Bartlett Publishers