Svimmelhet

Svimmelhet

Svimmelhet er en av våre vanligste helse-plager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Dette kan det være mange årsaker til.

Vanlige Symptomer på svimmelhet

Ordet svimmelhet er en generell beskrivelse av et symptom som oppleves svært individuelt fra person til person. I medisinsk språkbruk skiller vi mellom svimmelhet og vertigo. Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil og ustø, og opplever en gyngende og vaklende følelse. Mange føler seg ør i hodet og det svartne for øynene. Vertigo er en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller seg selv roterer; en karusell liknende følelse (gyratorisk vertigo). Andre opplever en gyngende følelse, som om man er om bord på en båt (nautisk vertigo).

Årsaker Til Svimmelhet

Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

Balansesentrene i hjernestammen og lillehjernen

Her registreres og samordnes all informasjon fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer, og får tilstrekkelig informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt. Feilfunksjoner og sykdomstilstander i ett eller flere av disse systemene kan derfor gi opphav til svimmelhet.

Synssansen

Er svært viktig for balansen. Dette merker du godt dersom du forsøker å holde balansen med lukkede øyne. Motsatt blir du ofte mindre svimmel og får bedre balanse, hvis du fester blikket på et fast punkt, f.eks horisonten når du er om bord i en båt. Hvis du har vært i en simulator har du opplevd hvor mye synsinntrykk betyr for balansen.

Balanseorganene

Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernestammen. De vanligste problemene her er

 • Krystallsyke (Godartet stillingssvimmelhet eller BPPV): Det kan dannes krystaller inne i labyrintens bueganger som skaper «falske» signaler om at det går rundt. Kommer ofte akutt og gir kraftig svimmelhetsanfall når man skifter stilling. Anfallene ledsages av noen karakteristiske små og nesten umerkelige rykninger i øye-muskulaturen som kalles nystagmus. Kan ofte behandles enkelt, trygt og effektivt med Epley’s manøver som de fleste kiropraktorer behersker.
 • Betennelse på balansenerven (Vestibularisnevritt): Kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra f.eks hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante, og ikke så avhengige av hode-eller kroppsposisjon. En betennelse på balansenerven vil oftest forsvinne av seg selv etter 3-6 uker. I svært få tilfeller vil disse symptomene være plagsomme over lengre perioder.
 • Menieres sykdom: Menieres sykdom er en plagsom og vedvarende, men ikke livstruende form for svimmelhet. Symptomene kommer i anfall med voldsom svimmelhet, lyder i det angrepne øret og hørselstap som øker under anfall. Hørselen vil etter hvert svekkes. Årsaken til lidelsen er ukjent, men sannsynligvis spiller flere faktorer en rolle; bl.a. virus, arvelige faktorer og visse typer allergi eller matvareintoleranse.

Sanseinformasjon fra hud, muskler og ledd

Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en kontinuerlig strøm av tilbakemeldinger fra ledd, sener og muskler i hele kroppen til balansesentrene. Små følenerver registrerer bevegelse og posisjon i alle deler av kroppen, og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til hjernen.

Øverste del av nakken

Nakken er programmert til automatisk å la hodet følge sanseinntrykk fra syn og hørsel. Ser vi noe som beveger seg i synsfeltet eller hører en lyd bak oss, vil vi automatisk snu hodet for å orientere oss. Nakken er også programmert slik at vi automatisk vender hodet i kroppens bevegelsesretning. Balansesentrene får også hele tiden viktig informasjon fra leddene øverst i nakken om hodets stilling i forhold til kroppen.

Balansesystemet er helt avhengig av korrekt informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Svimmelhet skyldes ofte leddlåsninger og muskelspenninger øverst i nakken

Andre årsaker til svimmelhet

 • Stress, uro og angsttilstander
 • Bivirkninger av medikamenter
 • Sykdommer i sentralnervesystemet
 • Sirkulasjonsproblemer
 • Høy alder

Kiropraktikk og Svimmelhet

Først må kiropraktoren finne ut hvilken type svimmelhet du har. En grundig undersøkelse av nakkens funksjon er alltid nyttig for de fleste pasienter med svimmelhet, da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der. Kiropraktoren vil da kunne gi deg effektiv og trygg behandling, for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forstyrrer balanseapparatet. Feilfunksjoner i nakken vil også kunne forsterke andre svimmelhetstilstander, slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg ved svimmelhet.

Balansetrening, Forebygging

Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengige av aktivitet og trening, må balanseapparatet holdes i aktivitet. Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet, kan andre deler av systemet effektivt trenes opp for å kompensere for dette. Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får bedret balansefunksjonen. Spesielt ved høy alder er de viktig med bevegelse- og balansetrening. Mange skader og fall skyldes dessverre svimmelhet og kunne vært unngått. Treningen må tilpasses graden av plager. Snakk med din kiropraktor og få gode råd.

Kiropraktisk Behandling

Kiropraktisk behandling søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet for å redusere smerte, fremme generell helse og i økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning